POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.simplexgroup.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Simplex Group Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie 02-001, Aleje Jerozolimskie 81

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail:biuro@simplexgroup.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny: Simplex Group Sp. z o.o. ul. Frycza Modrzewskiego

20, 43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem „RODO”.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Simplex Group-odśnierzanie, utrzymanie terenów zewnętrznych, mycie hal.

Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie www.simplexgroup.pl są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet. Jednocześnie informujemy, że Simplex Group Sp. z o.o. wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci utrzymywania z Państwem relacji biznesowych, umożliwiających kontaktowanie się z Państwem mające na celu współpracę przy realizowanych zleceniach.

Stronę internetową www.simplexgroup.pl można przeglądać anonimowo, bez rejestracji danych osobowych. Dane dotyczące daty, czasu pobytu na stronie lub nazwy usługodawcy Internetu są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych osoby przeglądającej stronę.

Pliki Cookies

„Cookies” zwane „ciasteczkami” są wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, przed odczytem przez osoby trzecie. Żadne ze stosowanych „cookies” nie może spowodować uszkodzenia komputera użytkownika. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików „cookies” na komputerze, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każdy ma prawo usunąć lub zablokować istniejące już pliki „cookies”. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” znajdują się w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.