Utrzymanie terenów zewnętrznych

✅  koszenie trawy,

✅  koszenie zbiorników retencyjnych do lustra wody,

✅  wykonywanie nasadzeń,

✅  pielęgnacja roślin,

✅  sprzątanie terenów utwardzonych,

✅  czyszczenie odwodnieni liniowych,

✅  czyszczenie banerów i znaków drogowych,

✅  wywóz odpadów,

✅ przeglądy oraz czyszczenie połaci dachowych.