Odśnieżanie

✅   odśnieżanie terenów utwardzonych, w tym dróg, parkingów oraz placów
manewrowych,

✅   dostarczanie soli drogowej oraz
innych substancji,

✅   odśnieżanie dachów,

✅   inne usługi dodatkowe np. odśnieżanie daszków, zbijanie sopli.

 

Dachy

W okresie zimowym mamy do dyspozycji ponad 2 000 wyszkolonych pracowników na terenie całego kraju, wyposażonych w niezbędny sprzęt zabezpieczający i markowe łopaty do odśnieżania. Zatrudniamy również grupę wykwalifikowanych koordynatorów posiadających niezbędne doświadczenie przy pracach związanych z odśnieżaniem oraz zdolności do zarządzania dużą grupą osób. Posiadamy dobrze zorganizowany system komunikacji z pracownikami każdego szczebla, co umożliwia bieżący monitoring wszystkich prac wykonywanych na obiekcie w okresie zimowym.

Koordynatorzy obiektów wykonują, według określonych zasad pomiary obciążenia pokrywy śnieżnej przy wykorzystaniu śniegomierza. Centrum Koordynacji w oparciu o analizę warunków pogodowych i wartości nadesłanych obciążeń śniegu w kg/m2 do 12 godzin uruchamia akcję odśnieżania dachów. Każda grupa przed wejściem na dach zostaje przeszkolona z zasad pracy, a także oznaczone zostają strefy zrzutu oraz strefy bezpieczeństwa. Mamy opracowane i sprawdzone procedury odśnieżania połaci dachowych polegające na dostarczaniu śniegu podwójnymi łopatami do wyznaczonych i oznaczonych stref zrzutu. Pracownicy pracujący w strefach zrzutu zabezpieczeni są linami, co gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanej akcji odśnieżania.

Narzędzia:

 •  monitoring polegający na rejestracji zalegania pokrywy śnieżnej na dachach wykonywany profesjonalnym śniegomierzem
 •  udokumentowane i przetestowane procedury i instrukcje dotyczące odśnieżania dachów
 •  system rejestracji czasu pracy ludzi
 •  płatny system radarowego prognozowania pogody i obrazowania opadów śniegu aktualizowany w cyklu dziesięciominutowym

Utrzymywanie terenów zewnętrznych

Obecnie odśnieżamy w okresie zimowym drogi i parkingi o łącznej powierzchni 2  mln m2 . Zatrudniamy przy tym ponad 500 pracowników odśnieżających i doczyszczających tereny zewnętrzne. Ponadto posiadamy 200 sztuk sprzętu ciężkiego i 270 operatorów obsługujących ten sprzęt. Całość operacji jest nadzorowana przez Całodobowe Centrum Koordynacji. Nasze centrum uruchamia akcję już na godzinę przed rozpoczęciem opadów śniegu. Posiadamy dobrze zorganizowany system komunikacji telefonicznej z naszymi koordynatorami, pracownikami, a także operatorami sprzętu odśnieżającego. Dla każdego obiektu indywidualnie tworzymy procedurę zasad odśnieżania w zależności od harmonogramu pracy obiektu. Całość sprzętu odśnieżającego jest wyposażona w system monitorowania SV GPS pozwalający na całodobowe monitorowanie pozycji i przemieszczania się ciągników na obiekcie. Ponadto system audio montowany w wybranych naszych ciągnikach przekazujący online obraz jaki widzi operator, temperaturę powietrza i stopień naładowania akumulatora.

Narzędzia:

 •  całodobowy monitoring polegający na rejestracji zalegania pokrywy śnieżnej weryfikowanej przez Centrum Koordynacji
 •  wdrożony i przetestowany, elektroniczny system monitorowania akcji odśnieżania
 •  system rejestracji czasu pracy ludzi
 •  system rejestracji czasu pracy maszyn odśnieżających
 •  płatny system radarowego prognozowania pogody i obrazowania opadów śniegu aktualizowany w cyklu dziesięciominutowym
 •  udokumentowane i przetestowane procedury i instrukcje dotyczące odśnieżania
 •  system online rejestrowania zużycia środków odladzających wraz z system przekroczenia minimalnych stanów