Odśnieżanie terenów utwardzonych

Obecnie odśnieżamy w okresie zimowym drogi i parkingi o łącznej powierzchni 2  mln m2 . Zatrudniamy przy tym ponad 500 pracowników odśnieżających i doczyszczających tereny zewnętrzne. Ponadto posiadamy 200 sztuk sprzętu ciężkiego i 270 operatorów obsługujących ten sprzęt. Całość operacji jest nadzorowana przez Całodobowe Centrum Koordynacji. Nasze centrum uruchamia akcję już na godzinę przed rozpoczęciem opadów śniegu. Posiadamy dobrze zorganizowany system komunikacji telefonicznej z naszymi koordynatorami, pracownikami, a także operatorami sprzętu odśnieżającego. Dla każdego obiektu indywidualnie tworzymy procedurę zasad odśnieżania w zależności od harmonogramu pracy obiektu. Całość sprzętu odśnieżającego jest wyposażona w system monitorowania SV GPS pozwalający na całodobowe monitorowanie pozycji i przemieszczania się ciągników na obiekcie. Ponadto system audio montowany w wybranych naszych ciągnikach przekazujący online obraz jaki widzi operator, temperaturę powietrza i stopień naładowania akumulatora.

Narzędzia:

  • całodobowy monitoring polegający na rejestracji zalegania pokrywy śnieżnej weryfikowanej przez Centrum Koordynacji
  • wdrożony i przetestowany, elektroniczny system monitorowania akcji odśnieżania
  • system rejestracji czasu pracy ludzi
  • system rejestracji czasu pracy maszyn odśnieżających
  • płatny system radarowego prognozowania pogody i obrazowania opadów śniegu aktualizowany w cyklu dziesięciominutowym
  • udokumentowane i przetestowane procedury i instrukcje dotyczące odśnieżania
  • system online rejestrowania zużycia środków odladzających wraz z system przekroczenia minimalnych stanów