Odśnieżanie dachów

W okresie zimowym mamy do dyspozycji ponad 2 000 wyszkolonych pracowników na terenie całego kraju, wyposażonych w niezbędny sprzęt zabezpieczający i markowe łopaty do odśnieżania. Zatrudniamy również grupę wykwalifikowanych koordynatorów posiadających niezbędne doświadczenie przy pracach związanych z odśnieżaniem oraz zdolności do zarządzania dużą grupą osób. Posiadamy dobrze zorganizowany system komunikacji z pracownikami każdego szczebla, co umożliwia bieżący monitoring wszystkich prac wykonywanych na obiekcie w okresie zimowym.

Koordynatorzy obiektów wykonują, według określonych zasad pomiary obciążenia pokrywy śnieżnej przy wykorzystaniu śniegomierza. Centrum Koordynacji w oparciu o analizę warunków pogodowych i wartości nadesłanych obciążeń śniegu w kg/m2 do 12 godzin uruchamia akcję odśnieżania dachów. Każda grupa przed wejściem na dach zostaje przeszkolona z zasad pracy, a także oznaczone zostają strefy zrzutu oraz strefy bezpieczeństwa. Mamy opracowane i sprawdzone procedury odśnieżania połaci dachowych polegające na dostarczaniu śniegu podwójnymi łopatami do wyznaczonych i oznaczonych stref zrzutu. Pracownicy pracujący w strefach zrzutu zabezpieczeni są linami, co gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanej akcji odśnieżania.

Narzędzia:

  • monitoring polegający na rejestracji zalegania pokrywy śnieżnej na dachach wykonywany profesjonalnym śniegomierzem
  • udokumentowane i przetestowane procedury i instrukcje dotyczące odśnieżania dachów
  • system rejestracji czasu pracy ludzi
  • płatny system radarowego prognozowania pogody i obrazowania opadów śniegu aktualizowany w cyklu dziesięciominutowym