Koszenie

Usługi koszenia trawników odbywają się systematycznie w zależności od rodzaju trawnika, jego przeznaczenia, a także warunków atmosferycznych, pory roku i innych prac pielęgnacyjnych. Wykorzystywany w pracach sprzęt dobieramy w taki sposób, aby nie zostawały na trawnikach pozostałości po koszeniu. W chwili obecnej usługi te wykonywane są w głównie na obiektach, gdzie średnia powierzchnia wynosi ok. 200 000 m2. Odpowiednia logistyka i umiejętne zarządzanie pracą, umożliwia nam błyskawiczne wykonanie powierzonych czynności.

Nasz sprzęt:

  • 40 traktorków
  • 106 kosiarek
  • 44 kosy
  • 3 kosiarki wysięgnikowe